Bertalan Zoltán e.v. mint a nyari-gyerek-taboroztatas.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a felhasználókat a honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

 1. Az Adatkezelő
  Bertalan Zoltán e.v. (székhely: 2315 Szigethalom, III. u. 24., e-mail: info@nyari-gyerek-taboroztatas.hu), továbbiakban adatkezelő,
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114769/2017.
 2. A kezelt adatok köre
  A szolgáltatásban részt venni kívánó felhasználóknak a pályázati részvétel érdekében a www. nyari-gyerek-taboroztatas.hu honlapon személyes adataik – név, gyermek neve, kora, lakcím, levelezési cím, telefonszám – megadásával regisztrálniuk kell. 
  Adataik megadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
 3. Az adatkezelés célja
  Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy a meghirdetett programokon. Adatkezelő az adatokat a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit figyelembe vételével kezeli. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 4. Az adatkezelés időtartama
  Az Adatkezelő a személyes adatokat a törvényben előírt időtartamig megőrzi, a regisztrált felhasználó kérésére törli.
 5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
  A regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
  Az Adatkezelő a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatokat, a jelentkezés lebonyolításával kapcsolatban kezeli.
 6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
  Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az Adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza.
 7. Jogérvényesítési lehetőségek
  A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).
 8. Kikötés
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.